HRM applicaties

Goede effectieve HR processen zijn cruciaal voor het succes van de organisatie. Maar op welke wijze trek je het juiste talent aan? Hoe selecteer je de juiste mensen voor een leidinggevende functie? Wat is ervoor nodig is om mensen maximaal te laten groeien? Transformatio maakt gebruik van ‘state of the art’ inzichten en ‘best practises’ waardoor de bevlogenheid, de productiviteit en de winst toenemen. We kunnen je adviseren en ondersteunen op de volgende terreinen: 

1. Online Assesment

Hoe krijg ik inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en intellectuele capaciteiten van mijn (kandidaat) leidinggevende? De werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst (WPV) en carrièrewaarden (CW) zijn zeer goede en betrouwbare instrumenten die rapporteren op eigenschappen, competenties en drijfveren. Daarnaast biedt Transformatio een keur aan specifieke vragenlijsten op het gebied van intellectuele capaciteiten, bevlogenheid, persoonlijkheid en carrière die of apart of aanvullend kunnen worden ingezet. Zo krijg je ondermeer inzicht in intelligentie, werkgeluk, managementrollen, teamrollen, competenties, denkstijlen en persoonlijke flexibiliteit.

Wat maakt deze assesments bijzonder? De Commissie test Aangelegenheden (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de WPV (samen met één andere test) beoordeeld als beste Nederlandse persoonlijkheidstest op het vlak van HRM. De CW is Cotan gecertificeerd.

2. 360 Graden Feedback

Wat zou je als leidinggevende willen verbeteren? Waarop dienen jouw inspanningen gericht te zijn? Met feedback van anderen kun je het antwoord hierop gemakkelijker vinden en er zeker van zijn dat jij je in de juiste richting ontwikkelt. Uit onderzoek is gebleken dat mensen er vaak een vertekend beeld op nahouden over wat ze kunnen en hoe ze zijn. Zo denken de meeste mensen bijvoorbeeld dat ze beter presteren dan anderen, harder werken, aardiger, geduldiger en ondernemender van aard zijn. 360 Graden Feedback is een manier om feedback te ontvangen van mensen in de directe (werk) omgeving. De naam “360″ geeft aan dat het gaat om een cirkel van mensen om je heen: mensen die leiding aan jou geven, collega’s en mensen waar jij leiding aan geeft. Deze mensen worden meestal door de ‘centrale persoon’ uitgenodigd feedback te geven, soms in overleg met de directe leidinggevende. De centrale persoon staat in het midden van de cirkel.

Wat maakt deze 360 graden analyse bijzonder? Het online systeem bestaat uit competentiesets en vragenlijsten die naar de behoeften en werkomgeving kunnen worden aangepast. Ook hierin levert Transformatio maatwerk. Daarnaast is het mogelijk om te zien wie welke feedback heeft gegeven. Dit stimuleert de onderlinge uitwisseling en helpt de kandidaat om bondgenoten te verkrijgen bij het realiseren van doelstellingen.

3. LoopbaanScan

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? De LoopbaanScan is een integraal testprogramma bedoeld voor loopbaanadvies. Het doel van de LoopbaanScan is bewustzijn creëren over eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Dit kan vervolgens leiden tot loopbaanstappen, maar evenzeer tot betere ontwikkeling binnen de eigen functie. De LoopbaanScan wordt daarom gebruikt voor ontwikkeling, loopbaanadvies, mobiliteit, re-integratie en outplacement.

De LoopbaanScan combineert de volgende gevalideerde en betrouwbare testen:

  • Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst (gebaseerd op Big Five)
  • Carrière waarden
  • Interessevragenlijst voor taken en sectoren
  • Zelfinschatting competenties

Wat maakt de LoopbaanScan bijzonder? Het rapport van de LoopbaanScan is een uitstekend hulpmiddel om zelfinzicht en ideeën te verkrijgen over het functioneren en de verdere ontwikkeling van de kandidaat. Ieder hoofdstuk sluit af met passende reflectievragen. Om tips te geven voor de ontwikkeling van de competenties van de kandidaat wordt aan het einde van de rapportage, per competentie, een link naar een pagina met ontwikkeltips gegeven.

4. Teamrollen Indicator

Hoe kunnen we prettiger samenwerken en beter presteren als (management)team? De Teamrollen Indicator brengt een aantal persoonlijke kenmerken en talenten in kaart, die vervolgens leiden tot persoonlijke voorkeursrol(len) binnen het team. De vragenlijst kan in groepen worden afgenomen, waarmee inzicht ontstaat over de onderlinge samenwerking. Bij individuele toepassing bij loopbaanadvisering geeft de vragenlijst inzicht in welke rol de persoon inneemt binnen een groep. Deze vragenlijst is gebaseerd op de teamrollen theorie van dr. R. Meredith Belbin en de Big Five persoonlijkheidstrekken.

Wat maakt de Teamrollen Indicator bijzonder? De vragenlijst heeft (in tegenstelling tot de vragenlijst van Belbin) wel goede psychometrische kwaliteiten. Dit komt de betrouwbaarheid en validiteit van de uitslagen ten goede. Daarnaast gaat deze applicatie niet uit van rollen (waarbij iemand een set aan samenhangende gedragingen vertoont), maar van bijdragen die op verschillende vlakken en mogelijk op verschillende momenten door mensen worden geleverd.

5. HR of performance cyclus 

De jaarlijkse HR-cyclus is voor veel organisaties en medewerkers een verplicht nummer. Dat is zonde, want er is veel meer uit te halen. Het doel van de evaluatiecyclus is meestal: resultaatafspraken maken met medewerkers én de vinger aan de pols houden tijdens de rest van het jaar zodat de prestaties worden gestimuleerd. Hoe kun je deze ontmoeting, die soms aanvoelt als een vonnis, veranderen in een positieve gebeurtenis? Welke elementen zorgen ervoor dat je echte communicatie ervaart, die verder gaat dan het invullen van papierwerk voor de HR afdeling? Wat zijn bekende valkuilen tijdens deze gesprekken en hoe voorkom je dat je hierin stapt? 

Transformatio kan helpen met het analyseren van de huidige plannings- en beoordelingscyclus en biedt instrumenten en training om deze cyclus te verbeteren of te transformeren. Kortom: van verplicht nummer naar succesfactor.

Nieuw boek

Ervaar de kracht van organisch leiderschap.

Informatiemap

Download de informatiemap en verken het aanbod van Transformatio

Laat je inspireren!

Sluit je aan bij de snelgroeiende groep van moderne leiders. Ontvang 6x per jaar de beste tips en strategieën over bevlogenheid, sociale innovatie, zelfsturing en gedragsverandering. Ontdek de kracht van organisch leiderschap! 

Gefeliciteerd met je inschrijving. Zie je mailbox voor de bevestigingsmail.

Share This