Leiderschapstraining

Alle trajecten van Transformatio worden samen met jou ontwikkeld, zijn gebaseerd op actuele inzichten en leiden tot duurzame resultaten. De sociale en fysieke (werk)omgeving is een vaak onderschatte factor bij training waardoor het rendement van de investering tegenvalt. Door deelnemers te helpen bij het veranderen van hun gedrag én hun omgeving, wordt de zogeheten ‘return on investment’ flink verhoogd.

Hieronder staan een aantal prikkelende voorbeelden van trajecten die samen met klanten werden ontwikkeld om het beste in mensen naar boven te brengen. Laat je inspireren en neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden, werkwijze en investering.


Organisch leiderschap

Medewerkers stellen vandaag de dag andere eisen aan hun werk(omgeving) dan enkele jaren geleden. Ze willen werk verrichten dat boeiend en betekenisvol is. Ze verlangen ernaar om hun potentieel te laten zien en persoonlijk te groeien. Leidinggevenden hebben als doel om een context te creëren waarin mensen op hun best presteren en de klanten goed bediend kunnen worden. Hierbij zijn visie, vernieuwingskracht en voorbeeldgedrag van essentieel belang.

Doelgroep

Bestuurders, directeuren, directieleden, hoger management, afdelingshoofden.

Onderwerpen

De meeste organisaties en bedrijven worden gedreven door een droom, een visie, de wens om een bijdrage te leveren. Maar hoe zet je deze droom samen met je medewerkers en ambassadeurs om in actie? Wat kun je doen om een leercultuur te stimuleren met ondernemerschap en proactief gedrag? Hoe kun je de onderlinge samenwerking verbeteren? Wat is ervoor nodig om de zelfredzaamheid van medewerkers te vergroten? Tijdens dit traject ontdek je de essentie van organisch leiderschap. Je ontwikkelt vaardigheden om beweging te creëren en vernieuwing te ontketenen.

Resultaat

 • Toenemend vermogen om de organisatie op eigentijdse wijze te leiden en mensen te inspireren
 • Het stimuleren van waardevorming en een lerende cultuur
 • De juiste omgeving scheppen voor persoonlijke ontwikkeling
 • Een vitale en toekomstbestendige organisatie

 


Groeien in dienend leiderschap 

Beter presteren en effectiever functioneren, dat wil toch iedere organisatie? Continu verbeteren vraagt om een goede balans tussen het bereiken van resultaten en het bouwen van relaties. Het (midden) management is in veel gevallen de spil van de organisatie. Succes hangt voor een belangrijk deel af van de mate waarin managers in staat zijn om ervoor te zorgen dat het werk wordt gedaan én dat medewerkers zich ontwikkelen. Het gebeurt maar al te vaak dat zij het veel te druk hebben met de eerste taak om aan de tweede toe te komen. Tijdens deze training leer je om de potentiële kwaliteiten van medewerkers vrij te maken zodat zij zo goed mogelijk presteren.

Doelgroep

Midden management, staf, lijnmanagers, teamcoaches, teamleiders, projectleiders, leidinggevende ambtenaren.

Onderwerpen

Hoe kun je medewerkers beter helpen slagen? Wat zorgt ervoor dat de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie toeneemt? Welke elementen zijn van belang bij het volgen en stimuleren van prestaties? Hoe kun je belangrijke beslissingen het beste communiceren? Managers hebben de taak om goede resultaten te behalen én het beste in medewerkers naar boven te brengen door de ontwikkeling van hun talenten te faciliteren. Dat vergt een dienende houding en een leiderschapsstijl die mensen groot maakt. Tijdens dit traject leer je om het talent in de organisatie aan de visie & missie te verbinden. Dit draagt bij aan het succes van het individu én de organisatie. 

Resultaat

 • Meer motivatie om goede resultaten te behalen
 • Begeleiding op basis van competenties en aspiraties van medewerkers (situationeel leidinggeven II)
 • Toename in betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie
 • Een verrijkte en meer flexibele leiderschapsstijl

 


 

Ontdek de rijkdom in je team

Constructieve samenwerking en teamspirit op alle niveaus kenmerken een succesvolle organisatie. In tijden van verandering door fusie, reorganisatie of mutaties ontstaat bij teams vaak behoefte aan het (her)vinden van de gezamenlijke richting en identiteit. Er spelen vragen zoals: “Wie zijn we? Wat willen we? Hoe halen we het beste uit ons team en uit onszelf?”. Dit traject help je om deze vragen te adresseren en de prestaties van je team te verbeteren. Van veranderen of reorganiseren naar continu verbeteren.

Doelgroep

Midden management, lijnmanagers, staf, teamleiders, supervisors.

Onderwerpen

Hoe laat je een team beter presteren? Hoe zorg je ervoor dat mensen vanuit dezelfde droom of visie werken? Wat kun je doen om het team onderling te verbinden en de samenwerking te verbeteren? Welke elementen zijn belangrijk om goed op elkaar ingespeeld te raken? Succesvolle teams hebben een gezamenlijk doel, een hoge mate van vertrouwen en heldere onderlinge communicatie. Tijdens deze training leer je via praktijkgerichte methodes om succesvolle teams op te bouwen en te leiden.

Resultaat

 • Het (her)ontwikkelen van een gezamenlijke droom / visie
 • Het proces van teamvorming optimaliseren
 • Effectiever werken, groeien en communiceren als team
 • Groeiend inzicht in elkaars persoonlijkheid, kwaliteiten en valkuilen

 


 

Succesvol veranderingen begeleiden

De omgeving van je organisatie verandert voortdurend. De behoefte aan innovatie is enorm. Hoe kun je vernieuwing ontketenen? Organisaties veranderen alleen als medewerkers bereid zijn om hun gedrag aan te passen. De hamvraag bij het creëren van beweging is dan ook: “Hoe betrek ik mensen zonder stuurloos te worden?”. Dit vraagt om een duidelijke visie en gevoel & oog voor het menselijke proces.

Doelgroep 

Bestuurders, directeuren, hoger management, afdelingshoofden, midden management, lijnmanagers en teamleiders.

Onderwerpen

Wat maakt het begeleiden van veranderingen zo lastig? Welke rol speelt communicatie hierin? Hoe kun je ervoor zorgen dat organisatieveranderingen wél beklijven? Tijdens dit traject ontdek je het verschil tussen invoeringsdenken en continu veranderen. Je leert hoe je draagvlak kunt versterken en je oefent met interventies en methodieken om beweging te creëren en vernieuwing aan te wakkeren. Kortom: je versterkt jouw visie op verandering en je rol als veranderaar.

Resultaat

 • Toenemend vermogen om veranderingen succesvol te begeleiden
 • Inzicht in het creëren van draagvlak en omgaan met weerstand
 • Meer innovatie en creativiteit
 • Stevige visie op verandermanagement en uw rol als veranderaar

 


 

Prestaties stimuleren en volgen

De jaarlijkse HR-cyclus is voor veel organisaties en medewerkers een verplicht nummer. Dat is zonde, want er is veel meer uit te halen. Het doel van de evaluatiecyclus is meestal: resultaatafspraken maken met medewerkers én de vinger aan de pols houden tijdens de rest van het jaar zodat de prestaties worden gestimuleerd. Hoe kun je deze ontmoeting, die soms aanvoelt als een vonnis, veranderen in een positieve gebeurtenis? Welke elementen zorgen ervoor dat je echte communicatie ervaart, die verder gaat dan het invullen van papierwerk voor de HR afdeling? Wat zijn bekende valkuilen tijdens deze gesprekken en hoe voorkom je dat je hierin stapt? Kortom: van verplicht nummer naar succesfactor.

Doelgroep

Directeuren, hoger management, midden management, staf, lijnmanagers

Onderwerpen

In deze maatwerk training leer je hoe je goede performance gesprekken voert. Voorafgaand aan de training wordt de huidige plannings- en beoordelingscyclus van de organisatie geanalyseerd en ontvang je praktische adviezen en instrumenten om deze cyclus te transformeren. Je maakt kennis met egentijdse gespreksvormen waarbij niet alleen de prestaties van teams, maar ook die van leidinggevenden en de organisatie onder de loep worden genomen. Dankzij de sterke punten benadering nemen de resultaten en de motivatie van medewerkers significant toe. Daarbij ervaren managers de gesprekken als constructiever en plezieriger.

Resultaten:

 • Sterke punten vaststellen en uitbouwen, complimenten geven
 • Toename van motivatie bij medewerkers om goede resultaten te behalen
 • Lastige onderwerpen bespreekbaar maken, feedback geven & ontvangen
 • Het genereren van ideeën voor het verbeteren van de samenwerking

 


 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden, werkwijze en investering?

Ronald is een trainer die mij door een goede afwisseling van theorie & praktijk én leerzame oefeningen heeft geleerd om een leiderschapsstijl te kiezen die aansluit bij datgene wat mijn medewerkers nodig hebben.

Henk Jan van Zadelhof

Interim manager, KPN en Alcatel-Lucent

Door Ronald zijn interactieve stijl is ons inzicht gegroeid in hoe we als teamleiders zelf op veranderingen reageren en wat er voor nodig is om veranderingsprocessen succesvol te kunnen begeleiden. Door zijn praktische aanpak hebben we goed nagedacht over onze eigen invloed tijdens veranderingsprocessen en hebben we meer inzicht gekregen in de dynamiek bij veranderingen. 

Niels Visser

Teamleider financieringsspecialisten, Rabobank International

Ronald straalt authenciteit en integriteit uit. Hij is in staat met één zin tot de kern van de zaak te komen en je daarmee te confronteren. Hij heeft mij geholpen om structuur in de chaos te brengen en mijn persoonlijke uitdagingen helder te krijgen.

Pieter Kranenburg

Co-owner, Craftsmen & Red-Men

Ronald heeft een natuurlijke manier van presenteren. Dit helpt bij het overbrengen van de leerstof. Hij weet zijn publiek te blijven boeien. Gedegen voorbereiding en prima lesmateriaal. Prettige persoonlijkheid. Ik heb veel opgestoken van de wijze woorden van Ronald. Kwaliteiten: deskundige, hoge integriteit en creatief.

Ronald van der Meulen

Teamcoach, Acision

In de trainingen van Ronald werd de theorie toegelicht met leuke en duidelijke oefeningen die goed aansloten bij onze situatie op het werk. Ik ben me meer bewust geworden van het toepassen van verschillende stijlen van leidinggeven. Hierdoor kan ik mijn stijl beter laten aansluiten bij de behoefte van de medewerker. Inspirerend, leuk en van harte aan te bevelen. Kwaliteiten: aangenaam, waar voor uw geld en creatief.

Piet Vonk

Manager, KPN

Ronald verzorgde een enerverend traject voor ons Marketing & Communicatie-team. Met veel energie, plezier en diepgang heeft Ronald iedereen uitgedaagd om eens met een frisse blik naar zichzelf én de ander te kijken. Leuk en inspirerend! Kwaliteiten: aangenaam, deskundig en  creatief.

Marco van der Straten

Hoofd Marketing en Communicatie, EO

Kennis op zich heeft weinig waarde, slechts wanneer we haar toepassen geeft zij ons rijkdom!

Laat je inspireren!

Sluit je aan bij de snelgroeiende groep van moderne leiders. Ontvang 6x per jaar de beste tips en strategieën over bevlogenheid, teamontwikkeling, zelfsturing en gedragsverandering. Ontdek de kracht van organisch leiderschap! 

Gefeliciteerd met je inschrijving. Zie je mailbox voor de bevestigingsmail.

Share This