Onderzoek: organisch leiderschap

Verticale organisatiestructuren staan steeds meer ter discussie. De samenleving en economie worden horizontaler en de kracht van netwerken neemt toe. De trend is meer aandacht voor zelfsturing en de wereld lijkt veel rijper te zijn voor bijvoorbeeld sociotechniek dan in de jaren 60 en 70.

Integrale aanpak

Onder leiders is er een groeiend besef dat het stimuleren van meer initiatief en innovatie bij medewerkers alleen lukt als er binnen de organisatie ruimte wordt geboden aan ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Een integrale benadering dus. Het werkt niet als vakmensen autonomer worden, terwijl de structuur verticaal blijft en de leiding volhardt in het klassieke aansturen. Je kunt tenslotte ook niet een beetje vegetarisch eten of een beetje zwanger zijn. Om een organisatie echt organisch te laten functioneren, dient deze manier van denken en werken op alle niveaus zijn beslag te krijgen. Dit vergt een andere manier van leidinggeven, samenwerken en organiseren dan we gewend zijn. Voor deze nieuwe aanpak hebben we nog weinig routines ontwikkeld. Veel leidinggevenden willen wel, maar weten niet hoe en vallen terug in hun oude gewoontes of worstelen met hiërarchische structuren.

Nieuw boek

Daarom onderzoek ik in 2017 tien bedrijven en instellingen die hun organisatie fors platter maken en inzetten op wendbaarheid en zelforganisatie. Hierin word ik begeleid door Willem van Rhenen, professor Engagement & Productivity bij Nyenrode. Een jaar lang volg ik vijf commerciële organisaties (een bakkerij, twee ICT bedrijven, een potplantenkweker en een bouwbedrijf) en vijf gesubsidieerde organisaties (twee gemeenten, twee zorginstellingen en een GGD). De kleinste organisatie heeft iets meer dan honderd werknemers in dienst en de grootste een paar duizend. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek worden opgetekend in een nieuw boek over organisch leiderschap. Dit boek verschijnt naar verwachting medio 2018. U kunt op de hoogte blijven van de uitkomsten van het onderzoek via de inspiratie-mail.

Pilot voor drie organisaties 

Omdat het onderzoek zoveel interessante inzichten oplevert heb ik besloten om deze kennis nu al te delen in een pilot die in het najaar van 2017 van start gaat. Hiervoor ben ik op zoek naar drie organisaties met minimaal 100 werknemers die een transformatie willen doormaken naar meer klantgerichtheid, wendbaarheid en zelforganisatie. Een reactie die ik vaak krijg van leidinggevenden is: “Dit is WAT we willen, maar we weten niet goed HOE”. Wilt u uw bedrijf of instelling toekomstbestendig maken? Bent u op zoek naar ‘state-of-the-art’ inzichten en ‘best practices’ die de kans op succes vergroten? Kunt u wel wat externe hulp gebruiken bij deze transitie?

Gratis Transformatie Scan

De eerste stap is het maken van een Transformatie Scan met de leidinggevende die verantwoordelijk is voor de transitie. Aan het eind van dit telefoon-/videogesprek van 45 minuten weet u:

  1. in hoeverre de vereisten voor de transitie zijn ingevuld,
  2. hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie,
  3. wat u kunt verwachten als u meedoet aan de pilot.

Ter voorbereiding ontvangt u een aantal vragen die u helpen om na te gaan hoe uw organisatie er op dit moment voor staat. De eerste vijf organisaties die de scan aanvragen ontvangen deze gratis.

Heeft u interesse? Neem contact op en doe als eerste uw voordeel met de resultaten van mijn onderzoek.

banner ad
line
footer
Mogelijk gemaakt door WordPress | Ontworpen door Elegant Themes