Onderzoek + boek over organisch leiderschap

Verticale organisatiestructuren staan steeds meer ter discussie. De samenleving en economie worden horizontaler en de kracht van netwerken neemt toe. De trend is meer aandacht voor zelfsturing en agile methodes zoals scrum. De wereld lijkt veel rijper te zijn voor bijvoorbeeld sociotechniek dan in de jaren 60 en 70.

Integrale aanpak

Onder leiders is er een groeiend besef dat het stimuleren van meer initiatief en innovatie bij medewerkers alleen lukt als er binnen de organisatie ruimte wordt geboden voor ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Een integrale benadering dus. Het werkt niet als vakmensen autonomer worden, terwijl de structuur verticaal blijft en de leiding volhardt in het klassieke aansturen. Je kunt tenslotte ook niet een beetje vegetarisch eten of een beetje zwanger zijn.

Om een organisatie echt organisch te laten functioneren, dient deze manier van denken en werken op alle niveaus zijn beslag te krijgen. Dit vergt een andere manier van samenwerken en leiding geven dan we gewend zijn. Voor deze nieuwe aanpak hebben we nog weinig routines ontwikkeld. Veel leidinggevenden willen wel, maar weten niet hoe en vallen terug in hun oude gewoontes of worstelen met hiërarchische structuren.

Opzet onderzoek

Daarom onderzoek ik in 2017 en 2018 tien bedrijven en instellingen die hun organisatie platter maken en inzetten op wendbaarheid en zelfsturing / zelforganisatie. Je kunt de onderzoeksopzet hier downloaden. Hierin word ik begeleid door Willem van Rhenen, professor Engagement & Productivity bij Nyenrode.

Dit zijn de organisaties die ik bestudeer:

Nieuw boek

De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek worden opgetekend in een nieuw boek. De voorlopige titel is: ‘De kracht van natuurlijk leiderschap – hoe je het zelforganiserend vermogen in mensen aanwakkert’. Dit boek verschijnt D.V. eind 2018 bij Vakmedianet.

Samenvatting: De afgelopen eeuwen zijn we op een niet-natuurlijke manier gaan organiseren en leidinggeven. Organisaties worden gezien als machines waar je aan een paar knoppen kunt draaien om het rendement te vergroten. Hierdoor komen mensen in het gedrang. De tijd is aangebroken om organisaties weer als organismen te zien waar medewerkers floreren en waar klanten fan van worden.

Hoe kun je jouw bedrijf of instelling platter, wendbaarder en zelfredzamer laten worden? Wat betekent dit voor de manier waarop je leiding geeft? Hoe wakker je het zelf-organiserend vermogen in mensen aan? Welke lessen vallen er te leren van Nederlandse organisaties die voorop lopen in deze beweging? Ontdek hoe je slimmer, sneller en beter inspeelt op de behoeften van klanten en medewerkers.

Begeleiding nodig?

Omdat het onderzoek zoveel interessante inzichten oplevert heb ik besloten om deze kennis nu al te delen. Wil je met jouw bedrijf of instelling een transformatie doormaken naar meer klantgerichtheid, wendbaarheid en zelforganisatie?

Een reactie die ik vaak krijg van leidinggevenden is: “Dit is WAT we willen, maar we weten niet goed HOE”. Ben je op zoek naar ‘state-of-the-art’ inzichten en ‘best practices’ die de kans op succes vergroten? Kun je wel wat externe hulp gebruiken bij deze transitie?

Gratis Inspiratie-mail

Wil je groeien in organisch leiderschap? Sluit je aan bij de snelgroeiende groep van moderne leiders en ondernemers. Ontvang zo’n 6x per jaar de inspiratie-mail over organisch leiderschap. Ontdek hoe je de bevlogenheid, productiviteit en winstgevendheid kunt vergroten.

In de natuur heeft het organisme dat de beste verbindingen legt, zich goed aanpast en zichzelf reproduceert de grootste overlevingskansen. Daar kunnen we veel van leren. Laat je inspireren!

“When you’re finished changing, you’re finished.” (Benjamin Franklin)

Laat je inspireren!

Sluit je ook aan bij de snelgroeiende groep van moderne leiders en ondernemers. Ontvang 6x per jaar de inspiratie-mail en ontdek hoe je de bevlogenheid, productiviteit en winstgevendheid kunt vergroten.

Gefeliciteerd met je inschrijving. Zie je mailbox voor de bevestigingsmail.

Share This